Ušli podatki več kot 31 milijonov uporabnikov virtualne tastature AI.type

Ušli so podatki o uporabnikih AI.type virtualne tipkovnice, ki je uporabljala bazo MongoDB, ki ni imela nobene zaščite!

AI.type je startup podjetje iz Tel Aviva, ki se ukvarja z oblikovanjem in razvojem tipkovnic za mobilne telefone in tablice za Android in iOS naprave.

Iz MongoDB je ušlo 577GB podatkov, med katerimi so tudi občutljivi podatki o uporabnikih. Najhujše je to, da aplikacija sploh ne bi potrebovala zbirati teh podatkov o uporabnikih, saj ti podatki niso potrebni za delovanje virtualne tipkovnice.

Podatki, ki so ušli, so naslednji:

  • ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov,
  • ime naprave, resolucija in informacije o modelu,
  • verzija Android, IMSI številka in IMEI številka naprave,
  • ime mobilnega operaterja, država in nastavljeni jeziki,
  • IP naslov in GPS koordinate,
  • linki in informacije, povezane s profili na družabnih mrežah, vključujoč datum rojstva, eletronska pošta in slike.