Zlonamerno koda File Spider, ki ogroža predvsem uporabnike držav bivše Jugoslavije

Zlonamerna koda, imenovana File Spider, trenutno najbolj ogroža države bivše Jugoslavije, in sicer Bosno in Hercegovino, Srbijo in Hrvaško. Jezik, ki ga zlonamerna koda uporablja, je prilagojen državi, kjer se uporabnik nahaja.

Izsiljevalska koda (ransomware) File Spider se širi preko elektronske pošte, in sicer v obliki Wordovega dokumenta. Skrita je v makro, ki ga uporabnik aktivira z odprtjem Word dokumenta. Nato pa se zlonamerna koda shrani v mapo »% AppData% \ Spider« in samodejno zažene. Ob zagonu izsiljevalske kode se začnejo šifrirati mape na računalniku, kot so: tmp, Videos, winnt, Application Data, Spider, PrefLogs, Program Files (x86), Program Files, ProgramData, Temp, Recycle, System Volume Information, Boot in Windows. Pri tem pa se ob vsaki šifrirani mapi pojavi nešifrirana datoteka HOW TO DECRYPT FILES.url, ki pravzaprav vsebuje navodila, kako povrniti datoteke v zameno za plačilo odkupnine.