Airbnb – remote SQL injection vulnerability

Tudi firma, kot je Airbnb, ni varna pred SQL injection vulnerability.